SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Ny plasstillitsvalgt på Deepsea Stavanger

28.03.17 - Skrevet av: . ..
Øystein Røsberg er valgt til Plasstillitsvalgt på Deepsea Stavanger, crew E

 

Øystein Røsberg kommer fra DSA som tårnarbeider, og han har jobbet på DSA i fra den lå i Sør Korea og frem til begynnelsen av 2017.

Øystein startet i sin stilling på DSS i februar mnd.


Øystein sitter og i klubbstyret, der han kom inn som styremedlem i 2010. Øystein innehar per d.d vervet som fung. nestleder i klubben.

Vi gratulerer Øystein med valget og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

 

Plasstillitsvalgt Deepsea Stavanger Crew E:

Øystein Røsberg
Tårnarbeider
Mob:    928 95 562
E-mail:  post@safeiodfjell.com