SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

3 kontrakter til Deepsea Bergen på kort tid

03.04.17 - Skrevet av: . ..
Odfjell Drilling har nå dratt i land 3 kontrakter til DSB på kort tid. Riggen har nå arbeid ca. frem til sommeren 2018...

 

Nåværende kontrakt med Statoil går ut i begynnelsen av. juli. Deretter går DSB direkte over på en kontrakt for Faroe som varer til sept. mnd. inkl. opsjoner.  Etter dette er det en intensjonsavtale som starter opp i november som avsluttes i desember og til slutt en intensjonsavtale som starter opp i februar 2018 og varer til mai 2018.

For Deepsea Bergen så det litt utfordrende ut i begynnelsen av året, men igjen har kontrakts avdelingen vist at de hanker inn kontrakter når en trenger det. Det har hele tiden vært en stemmning i selskapet om at en skal holde DSB engasjert og det er ikke gitt at det er slutt med det som allerede nå er oppnådd!

Nå får vi og en mye bedre  forutsigbarhet for personellet, og i forhold til de som er tatt inn igjen på fortrinnsretten lover dette meget godt.
En avklaring rundt Brages boreprogram så er vi snart tilbake for fullt. For Innovator kan det og komme noe fremover. Aasta Hansteen kontrakten skal visstnok tildeles før påske så dette er og spennende, så for Odfjell Drilling ser det for tiden veldig bra ut.

For Bransjen ellers ser det fortsatt mørkt ut, og 10 rigger går av kontrakt i 2017.
Nå får vi håpe at det begynner og snur for hele bransjen. En ser ratenivået fortsatt ligger lavt og her må nå etterhvert operatørene begynne å ta inn over seg at kontraktørene må ha kontrakter og inntekter skal en ha en oppegående riggnæring med kompetent personell.