SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Ny plasstillitsvalgt på Innovator

28.04.17 - Skrevet av: . ..
Karl Emil Sæther er valgt til Plasstillitsvalgt på Innovator

 

Karl Emil Sæther går nå inn som Plasstillitsvalgt på Innovator crew 4.  Karl Emil går for tiden som MRO på Innovator og er en del av opplagsbemanningen.
 
Vi gratulerer Karl Emil og ser frem til et godt samarbeid!
 
 
Plasstillitsvalgt Innovator:
 
Karl Emil Sæther
MRO
Mob.:     413 32 803
E-mail:   k_saether@hotmail.com