SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye Tillitsvalgte i OWS

22.05.17 - Skrevet av: . ..
Glenn Samdal er valgt til Tillitsvalgt og Aslak Lia er valgt til Vara for OWS offshore personell..

 

Vi gratulerer Glenn Samdal og Aslak Lia med tillitsvervene for OWS offshore personell, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Tillitsvalgt:

Glenn Samdal

Mob:
416 82 969

E-mail:
glenn.samdal@bkkfiber.no

 

Vara:

Aslak Lia

Mob: 957 80 003

E-mail: aslaklia@hotmail.com