SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

NOG oppgjøret: SAFE valgte å ikke signere

28.05.17 - Skrevet av: . ..
Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

 

Arbeidsgiverne valgte igjen å overse reguleringsbestemmelsen i overenskomsten om at pris og lønnsutvikling fra 1. avtaleår skal ivaretas i mellomoppgjøret, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. Tilbudet tilsier tredje år på rad med redusert kjøpekraft.

– Arbeidsgiverne viste ikke mye reell forhandlingsvilje og våre bedrifter ville ikke gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning. En slik holdning kan fort skape et konfliktfylt utgangspunkt for neste års hovedoppgjør, noe vi også tydelig meddelte arbeidsgiverne, sier Rysst.

NOG valgte tirsdag kveld å presentere et siste tilbud. Tilbudet fra NOG er som følger:

Generelle tillegg på 1,15 prosent (12 500 kroner) inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

Etterslepet for ansatte i boring og forpleining ble 1 264 kroner, inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

Kravet om indeksregulering av alle tekniske tillegg ble ikke imøtekommet, men skift/nattillegg for de med konferansetid ble økt fra kr 88 til kr 89,50, og nattillegget for alle uten konferansetid fra kr 69 til kr 69,50.

Dette tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.17 for alle SAFE sine medlemmer på avtalen, selv om SAFE valgte å ikke signere på tilbudet.

SAFE ga klar tilbakemelding til arbeidsgiverne om at vi ikke er fornøyd. SAFE hevder at dette ikke er riktig signal å gi sine ansatte som har stått, og står i alle de utfordringene omorganiseringene og nedbemanninger medfører.

SAFE har store forventninger til de lokale forhandlingene i operatørselskapene. Det ble tydeliggjort under årets sentrale forhandlinger at man for operatøransatte skal føre reelle forhandlinger.

Underveis var det konstruktive samtaler mellom foreningene.  Protokoll HER


NR oppgjøret starter onsdag 31. mai og skal være ferdigstillt innen 01. juni. NR området har streikerett.

Hvis vi ikke kommer til enighet innen oppsatt tid og det går til brudd, blir det en runde hos Riksmeklingsmannen. 

 

 

.