SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Lønnsforhandlingene for NR avtalen er startet

31.05.17 - Skrevet av: . ..
Årets mellomoppgjør på NR avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet onsdag formiddag.

 

Det ble fra arbeidsgiversiden varslet fortsatt store utfordringer og anstrengt økonomi. De oppfordrer til kraftig moderasjon i årets mellomoppgjør. Det begrunnes bla. med at noe mer arbeid er kommet, men dette endrer ikke det økonomiske forholdet da ratenivået er uendret eller fallende.

På NOG ble det generelle tillegget på 1,15%  (12 500,-) inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. + 0,50 øre i nattillegg (uten konferansetid)s.

Etterslepet for ansatte i boring og forpleining ble 1 264 kroner, inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

 

Frontfag fikk en ramme på 2,4%

TBU venter en konsumprisvekst på om lag to prosent i år.

 

Enger tvalg SAFE:

Roy Aleksandersen - 1st. nestleder SAFE

Geir Jonny Tvedt - Org.sekretær SAFE

Arild Jensen - NADL

Geir Frode Nysæter - Odfjell

 

Forhandlingsutvalget for SAFE

Roy Aleksandersen - 1st. nestleder SAFE

Geir Jonny Tvedt - Org.sekretær SAFE

Arild Jensen - NADL

Heidi Gjerde - Dolphin

Geir Frode Nysæter - Odfjell

Reidar Rikstad - Archer

Steinar Nesse - Transocean

Joar Nessa - Cosl

Egil Bjørgås - Songa

Stig Rune Refvik -Stena

Kurt Are Skog - Rowan

Alf-Inge Steinsøy - ESS