SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Lønnsforhandlingene for NR avtalen er startet

31.05.17 - Skrevet av: . ..
Årets mellomoppgjør på NR avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet onsdag formiddag.

 

Det ble fra arbeidsgiversiden varslet fortsatt store utfordringer og anstrengt økonomi. De oppfordrer til kraftig moderasjon i årets mellomoppgjør. Det begrunnes bla. med at noe mer arbeid er kommet, men dette endrer ikke det økonomiske forholdet da ratenivået er uendret eller fallende.

På NOG ble det generelle tillegget på 1,15%  (12 500,-) inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. + 0,50 øre i nattillegg (uten konferansetid)s.

Etterslepet for ansatte i boring og forpleining ble 1 264 kroner, inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

 

Frontfag fikk en ramme på 2,4%

TBU venter en konsumprisvekst på om lag to prosent i år.

 

Enger tvalg SAFE:

Roy Aleksandersen - 1st. nestleder SAFE

Geir Jonny Tvedt - Org.sekretær SAFE

Arild Jensen - NADL

Geir Frode Nysæter - Odfjell

 

Forhandlingsutvalget for SAFE

Roy Aleksandersen - 1st. nestleder SAFE

Geir Jonny Tvedt - Org.sekretær SAFE

Arild Jensen - NADL

Heidi Gjerde - Dolphin

Geir Frode Nysæter - Odfjell

Reidar Rikstad - Archer

Steinar Nesse - Transocean

Joar Nessa - Cosl

Egil Bjørgås - Songa

Stig Rune Refvik -Stena

Kurt Are Skog - Rowan

Alf-Inge Steinsøy - ESS