SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye Tillitsvalgt på Brage

07.06.17 - Skrevet av: . ..
Reidar Nernes er valgt til Plasstillitsvalgt og Grim Austring er valgt til vara på crew 2, Brage

 

Vi gratulerer Reidar Nernes  og Grim Austring med tillitsvervene på Brage crew 2, og ser frem til et godt samarbeid!


Plasstillitsvalgt crew 2:

Reidar Nernes

Mob:     934 11 876

E-mail: reidar.nernes@kvamnet.no

 

Vara crew 2:

Grim Austring

Mob:     481 37 543

E-mail: grim_5@msn.com