SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye Tillitsvalgt på Brage

07.06.17 - Skrevet av: . ..
Reidar Nernes er valgt til Plasstillitsvalgt og Grim Austring er valgt til vara på crew 2, Brage

 

Vi gratulerer Reidar Nernes  og Grim Austring med tillitsvervene på Brage crew 2, og ser frem til et godt samarbeid!


Plasstillitsvalgt crew 2:

Reidar Nernes

Mob:     934 11 876

E-mail: reidar.nernes@kvamnet.no

 

Vara crew 2:

Grim Austring

Mob:     481 37 543

E-mail: grim_5@msn.com