SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye Tillitsvalgte på Brage

15.06.17 - Skrevet av: . ..
Kjetil Sunde er valgt til Plasstillitsvalgt og Ole Kristian Vange er valgt til vara på crew 5, Brage


Vi gratulerer Kjetil Sunde og Ole Kristian Vange med tillitsvervene på Brage crew 5, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Plasstillitsvalgt crew 5:

Kjetil Sunde

Mob.:  +47 948 76 094

E-mail: kjsunde@hotmail.com

 

Vara crew 5

Ole Kristian Vange

Mob.:  +47928 53 366

E-mail: ok.vange@gmail.com