SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye Tillitsvalgte på Brage

15.06.17 - Skrevet av: . ..
Kjetil Sunde er valgt til Plasstillitsvalgt og Ole Kristian Vange er valgt til vara på crew 5, Brage


Vi gratulerer Kjetil Sunde og Ole Kristian Vange med tillitsvervene på Brage crew 5, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Plasstillitsvalgt crew 5:

Kjetil Sunde

Mob.:  +47 948 76 094

E-mail: kjsunde@hotmail.com

 

Vara crew 5

Ole Kristian Vange

Mob.:  +47928 53 366

E-mail: ok.vange@gmail.com