SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på Deepsea Stavanger

02.08.17 - Skrevet av: . ..
Geir Flotve er valgt til Plasstillitsvalgt og Kevin Magne Nilsen er valgt til vara på crew C, Deepsea Stavanger

 

Vi gratulerer Geir Flotve og Kevin Magne Nilsen med tillitsvervene på Deepsea Stavanger crew C, og ser frem til et godt samarbeid!

 
Plasstillitsvalgt crew C
 
Geir Flotve
 
Mob:  900 60 115
 
 


Vara crew C

Kevin Magne Nilsen
 
Mob:  938 79 348

E-mail: kevin.nilsen@hotmail.com