SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på Brage

03.08.17 - Skrevet av: . ..
Tommy Steinsland er valgt til Plasstillitsvalgt og Arne Edvardsen er valgt til vara på crew 6, Brage

 

Vi gratulerer Tommy Steinsland og Arne Edvardsen med tillitsvervene på Brage crew 6, og ser frem til et godt samarbeid!

 
Plasstillitsvalgt crew 6
 
Tommy Steinsland
 
Mob:  911 60 868
 
E-mail: tostei2@online.no
 
 
Vara crew 6

Arne Edvardsen
 
Mob: 906 97 861
 
E-mail: arne@getmail.no