SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på Brage

03.08.17 - Skrevet av: . ..
Tommy Steinsland er valgt til Plasstillitsvalgt og Arne Edvardsen er valgt til vara på crew 6, Brage

 

Vi gratulerer Tommy Steinsland og Arne Edvardsen med tillitsvervene på Brage crew 6, og ser frem til et godt samarbeid!

 
Plasstillitsvalgt crew 6
 
Tommy Steinsland
 
Mob:  911 60 868
 
E-mail: tostei2@online.no
 
 
Vara crew 6

Arne Edvardsen
 
Mob: 906 97 861
 
E-mail: arne@getmail.no