SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Island Innovator vinner ny kontrakt

01.09.17 - Skrevet av: . ..
kontrakten er for Centrica og gjelder boringen av en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. I tillegg er det en opsjon på 2 brønner...


Planlagt oppstart er rundt februar/ mars 2018. Varigheten på borekontrakten er stipulert til 130 -200 dager.

Island Innovator opererer for tiden på Wisting-feltet  i Barentshavet.
Når denne kontrakten er ferdig, vil en i perioden 4. kvartal 2017 fram til oppstartsdato bruke tiden til prosjektaktiviteter og opplæring av mannskap om bord på riggen sier CEO Roger Simmenes i Island Drilling.

Odfjell Drilling har managementet på Island Innovator.