SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Island Innovator vinner ny kontrakt

01.09.17 - Skrevet av: . ..
kontrakten er for Centrica og gjelder boringen av en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. I tillegg er det en opsjon på 2 brønner...


Planlagt oppstart er rundt februar/ mars 2018. Varigheten på borekontrakten er stipulert til 130 -200 dager.

Island Innovator opererer for tiden på Wisting-feltet  i Barentshavet.
Når denne kontrakten er ferdig, vil en i perioden 4. kvartal 2017 fram til oppstartsdato bruke tiden til prosjektaktiviteter og opplæring av mannskap om bord på riggen sier CEO Roger Simmenes i Island Drilling.

Odfjell Drilling har managementet på Island Innovator.