SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Island Innovator vinner ny kontrakt

01.09.17 - Skrevet av: . ..
kontrakten er for Centrica og gjelder boringen av en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. I tillegg er det en opsjon på 2 brønner...


Planlagt oppstart er rundt februar/ mars 2018. Varigheten på borekontrakten er stipulert til 130 -200 dager.

Island Innovator opererer for tiden på Wisting-feltet  i Barentshavet.
Når denne kontrakten er ferdig, vil en i perioden 4. kvartal 2017 fram til oppstartsdato bruke tiden til prosjektaktiviteter og opplæring av mannskap om bord på riggen sier CEO Roger Simmenes i Island Drilling.

Odfjell Drilling har managementet på Island Innovator.