SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:



Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn















 

 
               
      

 

 

 

 

Ny tillitsvalgt i Kompetansepoolen

08.09.17 - Skrevet av: . ..
Heine Kårtveit er valgt til ny tillitsvalgt for Kompetansepoolen

 

Vi gratulerer Heine Kårtveit med tillitsvervet for Kompetansepoolen, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Tillitsvalgt Kompetansepool

Heine Kårtveit

Mob: 930 16 958

E-mail: heine_kartveit@hotmail.com