SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nytt styremedlem SAFE i Odfjell

08.09.17 - Skrevet av: . ..
Glenn Samdal fra OWS er valgt inn som nytt styremedlem i SAFE i Odfjell klubbstyre..

 

Under styremøte 06.09.17  ble det foretatt et suppleringsvalg og Glenn Samdal ble valgt som nytt styremedlem til SAFE i Odfjell klubbstyre.


Glenn er ansatt i OWS som supervisor, han er og tillitsvalgt for OWS offshorepersonellet.

Det er viktig både for klubben som helhet og for OWS medlemmene at vi nå har fått på plass ytterligere ett styremedlem fra OWS.

Vi takker Glenn for at han stiller opp og ser frem til et godt samarbeid.