SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nytt styremedlem SAFE i Odfjell

08.09.17 - Skrevet av: . ..
Glenn Samdal fra OWS er valgt inn som nytt styremedlem i SAFE i Odfjell klubbstyre..

 

Under styremøte 06.09.17  ble det foretatt et suppleringsvalg og Glenn Samdal ble valgt som nytt styremedlem til SAFE i Odfjell klubbstyre.


Glenn er ansatt i OWS som supervisor, han er og tillitsvalgt for OWS offshorepersonellet.

Det er viktig både for klubben som helhet og for OWS medlemmene at vi nå har fått på plass ytterligere ett styremedlem fra OWS.

Vi takker Glenn for at han stiller opp og ser frem til et godt samarbeid.