SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tillitsvalgtkonferanse 2017

22.09.17 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder tillitsvalgtkonferanse i perioden 26-28 sept...

 

Tillitsvalgtkonferansen avholdes på Kielfergen, med oppstart kl 11.00 den 26. sept. Retur/ ankomst Oslo havn er den 28. sept. ca. kl 10.00

Det er 25 tillitsvalgte påmeldt til konferansen.

 

Program for konferansen blir sendt på mail til de påmeldte.

I nevnte periode er klubbkontoret stengt.  Under konferansen kan en tidvis være uten tlf. dekning og nett.

 

Er det spørsmål knyttet til påmelding må dette tas med arrangøransvarlig og styremedlem Dag Apalseth på tlf.: 906 84 899 /  E-mail: dag@apalseth.no