SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte SAFE i Odfjell

03.01.18 - Skrevet av: . ..
Årsmøte avholdes den 20. og 21. februar (uke 8) i Stavanger. Påmelding vil bli sendt ut på e-post til tillitsvalgte i klubben (oppdatert 08. jan.)

 

Oppdatering 08.01.18:

E-post med Påmelding er utsendt til alle tillitsvalgte og vara. Har du ikke mottatt e-posten, sjekk spam mappen.

Finner du ikke påmeldingsmailen send en e-post til: post@safeiodfjell.com og be om å få den tilsendt en gang til.

 

Innlevering av saker til behandling på årsmøte må være innsendt Senest den 08. februar.

Saker sendes på e-post til: gfn@safeiodfjell.com