SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på Mongstadbasen

07.01.18 - Skrevet av: . ..
Roger Myrmel er valgt til ny plasstillitsvalgt og Ove Stanley Nilsen til vara..

 

Vi gratulerer Roger Myrmel og Ove Stanly Nilsen med tillitsvervene for våre OWS medlemmer på Mongstadbasen, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Ny plasstillitsvalgt OWS Mongstad:

Roger Myrmel

Mob: +47 954 27 170

E-post:


Vara:

Ove Stanly Nilsen

Mob: +47 997 92 1987

E-post:  nilsen.ovestanley@gmail.com