SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte Johan Sverdrup

15.01.18 - Skrevet av: . ..
Tore Bondus er valgt til plasstillitsvalgt og Bernt Lunde er valgt til vara under Commissioningfasen Johan Sverdrup..

 

Vi gratulerer Tore Bondhus og Bernt Lunde med tillitsvervene under Commissioningfasen til Johan Sverdrup og ser frem til et godt samarbeid!

 

Tillitsvalgt Johan Sverdrup:

Tore Bondhus

Mob: +47 476 20 215

E-post: tore.bondhus@knett.no


Vara

Bernt Lunde

Mob: +47 911 02 386

E-post: bernt.lunde@gmail.com

 

Oversikt over klubbens tillitsvalgte sortert etter arbeidssted finner du i linken Tillitsvalgte oppe til høyre på hjemmesiden.