SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn















 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2018

21.02.18 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholdt sitt årsmøte på Clarion Hotel i Stavanger 20. og 21. februar.

 

Til årsmøte stillte 18 tillitsvalgte:

Ørjan Bjørke -DSS Geir Frode Nysæter - Klubbkontor
Roger Myrmel -OWS Mongstad Terje Mjøs - Klubbkontor
Geir Flotve -DSS Eivind Endresen- DSA
Tore Bondhus -Johan Sverdrup Rune Aaserød - DSA
Ronny Birkeland -DSA Kjetil Sunde - Brage
Kevin Magne Nilsen -DSS Terje Erikstad - DSB
Leif Gunnar Fjørtoft -DSB Geir Arne Frøvold -DSA
Heine Kårtveit - Island Innovator Norleif Ulveseth -Grane
Dag Apalseth -DSA Eivind Mariussen -Grane

 

 

Årsmøtet er SAFE i Odfjell sitt høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og 4, behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker: 

 • Årsberetning for 2017
 • Regnskap med revisjons beretning 2017
 • Vedta budsjett for 2018
 • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
 • Behandle vedteksendringer
 • Velge foreningens styre, revisorer, valgkomitee og div utvalg.
 • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
 • Resolusjoner, uttalelser, handlingsplan

 

Gjester til årsmøte var HR spesialist Trond Guldbrandsen Odfjell Drilling og advokat Elisabeth Bjelland SAFE.

I tillegg skulle Konserndirektør Simen Liungh komme men han måtte melde avbud pga. en utenlandsreise.

Trond Guldbrandsen tok en gjennomgang i forhold til bemanningsstatus og fremtidig behov, kontraktsstatus, Plattformanbudet, Johan Sverdrup Commissioning fasen, kommende driftsstanser på plattformboring og tanker rundt kommende tariffoppgjør 2018

Elisabeth Bjelland tok en gjennomgang av tariffutfordringer knyttet til bla. situasjonen rundt Island Offshore, Rowan, pågående søksmålsaker fra NR området. I tillegg tok hun en gjennomgang av sykemeldingsregler og plikter og rettigheter for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Elisabeth tok til slutt en gjennomgang av hva som er viktig å huske på i forbindelse med registrering av yrkesskader. SAFE har en meget god samarbeidsavtale med advokatfirma Simonsen Vogt og Wiig AS. Denne avtalen gjelder for alle medlemmer i SAFE , og advokatfirma har nå utarbeidet en 10 punkts liste med Huskeregler for yrkesskader/ yrkessykdommer som ble delt ut til alle på årsmøte.  Huskelisten vil og legges ut på hjemmesiden fredag 23.02.2018.

 

Saksbehandling:

 • Årsberetning for 2017                                                               - Samrøystes vedteke uten kommenter.

 • Regnskap med revisjonsberetning 2017                                  - Samrøystes vedteke uten kommenter.

 • Vedta budsjett for 2018                                                             - Samrøystes vedteke uten kommenter.

 • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.         - Samrøystes vedteke

 • Behandle vedteksendringer- fire endringsforslag                     - Samrøystes vedteke

 • Velge foreningens styre, revisorer, valgkomitee og div utvalg. - Samrøystes vedteke

 • Resolusjoner, uttalelser, handlingsplan. Ingen endringer.

 

Valg:

Resultatet av valget til klubbstyret med posisjoner:

Navn:                                Posisjon                      Stemme resultat
Geir Frode Nysæter  Leder  Samrøystes vedteke, akklamasjon
Terje Mjøs  Nestleder  Samrøystes vedteke, akklamasjon.
Øystein Røsberg  Sekretær  Samrøystes vedteke, akklamasjon.
Glenn Samdal  Styremedlem  Samrøystes vedteke, akklamasjon.
Kjetil Sunde  Styremedlem  Samrøystes vedteke, akklamasjon.
Ken-Gøran Pedersen  Styremedlem  Samrøystes vedteke, akklamasjon.
Tore Bondhus  Vara  Samrøystes vedteke, akklamasjon.

 

 

Nytt klubbstyre fra februar 2018:


Leder:
Geir Frode Nysæter (AU)- Heltid

*Nestleder m/ kasserer ansvar: Terje Mjøs (AU) -Heltid

Sekretær: Øystein Røsberg (AU) -DSS

*2 nestleder: Eivind Endresen (vara AU) -DSA

Styremedlem: Dag Apalseth -DSA

Styremedlem: Terje Erikstad -DSB

Styremedlem: Rune Aaserød -DSA

Styremdlem: Glenn Samdal -OWS

Styremedlem: Kjetil Sunde -Brage

Styremedlem: Ken-Gøran Pederesen -Island Innovator

Vara: Geir Arne Frøvold -DSA

Vara: Tore Bondhus -Johan Sverdrup

 

* Eivind Endresen ble under påfølgende styremøte valgt til 2 nestleder.
* Terje Mjøs ble under påfølgende styremøte valgt til kasserer ansvar.

 

 

Valg av komiteer - utvalg for 2018:

Kandidatene ble Samrøystes vedteke med akklamasjon

Revisjonskomite Vedtektskomite
Heine Kårtveit  Eivind Mariussen
Hans Kristian Elverum   Terje Mjøs
Vara: Arne Edvardsen   Geir Flotve
   
Medlemspleieutvalg*                                  Valgkomite
Geir Arne Frøvold Rune Aaserød
Ken-Gøran Pedersen Dag Apalseth
Ørjan Bjørke Joachim Dalland
  Vara: Reidar Nernes

 

 

* Medlemspleieutvalget har ansvaret for innkjøp av strøartikler, t-skjorter og
  div. til medlemmene.

 

På ettermiddagen den første kvelden hadde arrangørkomiteen for årsmøte lagt opp til en runde med Quest Rooms som arrangeres av Høydepunkt.no

Her ble vi inndelt i 3 lag som skulle løse oppgaver i 4 forskjellige rom. Oppgaveløsningene gikk på tid, og løste oppgaver ga en poengsum per rom.

Til slutt ble det spilt en finale med 6 spørsmål fra alle rom. Svaret skulle bli en 5 sifret kode og første lag til å løse dette ble vinneren.
Dette var uten tvil en populær og meget engasjerende aktivitet. Kvelden ble avsluttet med en festmiddag.

Årsmøte bar preg av godt humør og høyt engasjemnet fra alle tillitsvalgte.