SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Samordnet oppgjør for NOG (Sokkelavtalen), ISO-fagene, Brønnserviceavtalen og Oljeoverenskomsten

28.02.18 - Skrevet av: . ..
Årets hovedoppgjør på YS/ NHO-området vil gjennomføres som et samordnet oppgjør. NR området gjennomfører sine forhandlinger sentralt som vanlig..

 

De sentrale forhandlingene mellom YS og NHO starter opp tirsdag 13. mars. Et eventuelt brudd i forhandlingene vil sannsynligvis skje den 22. mars.

SAFE er som alltid opptatt av forbundsvise forhandlinger, men når YS i sammen med LO (Hovedorganisasjonene) vedtar samordnet oppgjør, blir SAFE bundet opp av det for NOG (Sokkelavtalen), Oljeoverenskomsten, Brønnserviceavtalen, og ISO -fagene (som er omfattet av Industrioverenskomsten).
NR området er ikke en del av dette.


Hybridordningen

Under årets hovedforhandlinger er det avtalt en periode for lokale forhandlinger i forkant av hovedoppgjøret. Dette kalles forbundsvise sløyfeforhandlinger, og disse går fra 14. til 20.mars.

I praksis betyr det følgende: man kan altså i denne perioden forhandle forbundsvis om tekniske bestemmelser og økonomiske krav. SAFE vil avtale tidspunkt med Norsk olje og gass, Nog, for å gjennomføre disse sløyfeforhandlingene.

Hvis det ikke oppnås enighet under sløyfeforhandlingene mellom SAFE og Nog, kan eventuelle uenigheter tas med i forhandlinger og eventuelt i mekling mellom YS og NHO.


Meklingstidspunkt

Mekling vil mest sannsynlig vil finne sted rett over påske, i tidsrommet 3. til 7. april. Skulle en eventuell mekling ikke føre frem, vil en arbeidskonflikt være et faktum fra arbeidstidens start 8. april. En arbeidskonflikt (streik) vil kunne omfatte de av SAFEs medlemmer som på dette tidspunkt er omfattet av overenskomster som er utløpt. Dette vil for SAFEs medlemmer være de som er omfattet av Industrioverenskomsten (ISO-fagene). De øvrige av SAFEs medlemmer innenfor NHO-området (Sokkelavtalen, Oljeoverenskomsten og Brønnserviceavtalen) vil først kunne bli omfattet av en konflikt fra arbeidstidens start 1. juni.

Denne meklingen vil i utgangspunktet ta for seg de store kravene, som for eksempel AFP, men SAFE vil eventuelt hevde sin rett til å ha med sine egne krav.

SAFE forventer at Nog opprettholder datoene for de allerede avtalte lokale forhandlinger, selv om det da blir i etterkant av YS-NHO meklingen.

SAFE vil der forhandle utestående tema, men uten streikerett, da enighet mellom YS og NHO sentralt låser tariffavtalen, og dermed fratar forbundenes mulighet til konflikt.

Alle klubber som tilhører NR-området, gjennomfører som planlagt sine egne forhandlinger og er ikke omfattet av et samordnet oppgjør.

NR forhandlingene er satt til 22 - 25. mai 2018.