SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling har kjøpt Stena MidMax!

29.04.18 - Skrevet av: . ..
Riggen er kjøpt for 4 milliarder kroner (505 mill. USD). Riggen skal omdøpes til Deepsea Nordkapp

 

Aker BP har og gitt en 2 års kontrakt til riggen pluss 1+1 års opsjon.
Oppstart på Aker BP kontrakten vil være 2 eller 3 kvartal 2019.
Kontraktstidspunktet passer veldig bra i forhold til kontraktsvarigheten for DSB og evt. forhold rundt management avtalen for Island Innovator.

Kjøpet delfinansieres bla. med en investering på 75 millioner dollar fra Aker-gruppens Akastor, ved siden av banklån, egenkapital og en selgerkreditt fra verftet Samsung Heavy Industries. Rundt 220 millioner dollar skal betales innen 30. april, mens resten forfaller ved levering.


I finansieringspakken til Røkkes Akastor er dette knyttet opp til preferanseaksjer og en warrent opsjon.

En av hovedforskjellene mellom ordinære aksjer og preferenseaksjer, er at preferenseaksjer har førsteretten på utbytte og utbetales før utbytte til ordinære aksjer. Det er og oftest avtale et fast utbytte per år til preferanseaksjer, noe som ordinære aksjer ikke har. Eier av preferanseaksjer har ikke stemmerett som ordinære aksje eiere.

En warrant er en opsjon i form av et verdipapir og kan gi eksponering mot enkeltaksjer.