SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Hovedforhandlingene for rederi området åpnet

24.05.18 - Skrevet av: . ..
Onsdag 23. mai åpnet hovedforhandlingen på NR avtalen. Det er mange krav som er levert inn i år fra SAFE, Industri Energi og DSO. Forhandlings fristen er satt til torsdag kl. 24.00 med fredag som reservedag hvis det skulle bli nødvendig.

 

Det er mange krav som er levert inn i år fra SAFE Industri Energi og DSO. Forhandlings fristen er satt til torsdag kl. 24.00 med fredag som reserve dag hvis det skulle bli nødvendig.