SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Skuffende lønnsoppgjør 2018

25.05.18 - Skrevet av: . ..
Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund ble det siste tilbudet lagt på bordet. SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene som ligger i siste tilbud fra arbeidsgiversiden er for svake, og har tatt et forbehold om at om at årets resultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene...

 

Årets lønnsoppgjør 2018

Siste NB! medlemsinfo er nå sendt til alle per mail!

 

SAFE: Uravstemmning (protokolltilførselen nederst i protokollen).
            Resultatet av uravstemmninge vil vise om det blir brudd og det tas videre til mekling,
            eller om medlemmene godkjenner resultatene fra oppgjøret. Nærmere info vil bli
            tilsendt alle medlemmene på NR området.


DSO:
Har tatt brudd og tar det videre til mekling.


Industri Energi:
Meget godt fornøyd med oppgjøret og har akseptert det i sin helhet.

Link:  https://www.industrienergi.no/nyheter/enighet-i-forhandlingene-om-flyteriggavtalen/

 

Resultat fra oppgjøret: 

Protokollen HER

 

PS!
Nærmere info. fra lønnsoppgjøret kommer, men vi jobber med noen avklaringer spesielt rundt AFP + 1G (pkt. 9 i protokollen).
Det forbeholdet NR har lagt inn i forhold til at ny ansettelser etter 01. juni ikke skal være en del av AFP + 1 G kan slå veldig skjevt ut for enkelte og dette må vi få avklaring rundt.