SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Full SEIER til SAFE i arbeidsretten i den viktige «2.2»-saken

04.07.18 - Skrevet av: . ..
Dommen i arbeidsrettssaken mellom North Atlantic Drilling Ldt, COSL og SAFE i saken om NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed, ga SAFE full seier ...

 

Saken ble behandlet i arbeidsretten 13. og 14. juni, og det var advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland som førte saken for SAFE.

Paragraf 2.2 sier følgende: «Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på fratredelsespunktet utbetales tilgodehavende lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres.»

De to rederiene har valgt en praksisendring som bryter med tariffavtalen. De sier opp ansatte midt i en arbeidsperiode og vil ikke utbetale lønn fram til den ansattes arbeidsperiode er slutt.

Flertallet av arbeidsrettens medlemmer var enige med SAFE, og domsslutningen sier dette:

  1. 1. Flyteriggavtalen punkt 2.2 innebærer at de som ble oppsagt på våren/sommeren 2016 i North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS, jf. sentrale tvisteprotokoller av 8. juni 2017 og 1. august 2016, skal utbetales lønn etter bestemmelsens andre og tredje avsnitt, og etter den arbeidsplanen den enkelte hadde i forkant av oppsigelsen.
  2. North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS plikter å foreta etterbetaling til de oppsagte i henhold til slutningens punkt 1.

 

SAFE advokat Elisabeth Bjelland kjørte saken

Arbeidsrettens dom