SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enda en ny viktig SEIER til SAFE i arbeidsretten!

05.07.18 - Skrevet av: . ..
Saken gjelder en tidligere omtalt saken i Island Offshore Crewing, om permittering av personellet, for å etterpå tilby deler av dem "prosjekt"ansettelse ombord, til dårligere lønns og arbeidsforhold...

 

SAFE i Island Offshore Crewin klubben har vært standheftighet og holdt trykk på denne saken, og i sammen med DSO fikk de tilslutt med seg Industri Energi klubben på en tvisteprotokoll mot bedriften

Bakgrunnen for at det var vanskelig å få med seg Industri Energi klubben kan en lese i mer om i denne saken  Rasering av tariffavtalen. som vi tidligere har omtalt.


Men det var til slutt SAFE som alene måtte kjøre saken i arbeidsretten! 

Saken ble domfelt i dag, og SAFE vant saken! 

Island Offshore Crewing må nå erstatter det økonomiske tap som ansatte er blitt påført som følge av urettmessig permittering.


SAFE advokat Bernt Hodne kjørte saken

Dommen ligger HER