SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enda en ny viktig SEIER til SAFE i arbeidsretten!

05.07.18 - Skrevet av: . ..
Saken gjelder en tidligere omtalt saken i Island Offshore Crewing, om permittering av personellet, for å etterpå tilby deler av dem "prosjekt"ansettelse ombord, til dårligere lønns og arbeidsforhold...

 

SAFE i Island Offshore Crewin klubben har vært standheftighet og holdt trykk på denne saken, og i sammen med DSO fikk de tilslutt med seg Industri Energi klubben på en tvisteprotokoll mot bedriften

Bakgrunnen for at det var vanskelig å få med seg Industri Energi klubben kan en lese i mer om i denne saken  Rasering av tariffavtalen. som vi tidligere har omtalt.


Men det var til slutt SAFE som alene måtte kjøre saken i arbeidsretten! 

Saken ble domfelt i dag, og SAFE vant saken! 

Island Offshore Crewing må nå erstatter det økonomiske tap som ansatte er blitt påført som følge av urettmessig permittering.


SAFE advokat Bernt Hodne kjørte saken

Dommen ligger HER