SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

RIGGSTREIKEN ER OVER!

19.07.18 - Skrevet av: . ..
Pressemelding: SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet. SAFE fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav..


I tillegg sikrer SAFE medlemmene etterbetaling i fra 01.06.2018, noe som er historisk innenfor NR-området.

SAFE valgte å ta ansvar og avslutte streiken da vårt hovedkrav pensjon, ble innfridd.

SAFE takker for alle støtte og de positive tilbakemeldingene fra medlemmene og andre offshorearbeidere.

Pressemelding HER

Protokoll etter streik for hovedoppgjøret 2018 HER

 
Medlems info per e-post er nå utsendt!