SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Klubbstyre vedtak

28.08.18 - Skrevet av:
Klubbstyret har i dag bla. fattet enstemmige vedtak om:

 

 

Nettolønnkompensasjon for lønnstrekk under streiken

SAFE i Odfjell klubbsttyre,  behandlet bla.  og gjorde ett enstemmig vedtak som gir en inndekning for en lønnskompensasjon/ nettolønn for de SAFE i Odfjell medlemmene som er blitt trukket i lønn under streiken. 

De dette vil omfatte er de medlemmene som har sendt inn timeliste for streikebidrag. De som enda ikke har sendt inn timeliste må gjøre dette senest innen
7. september kl 14.00
Timeliste sendes til: post@safeiodfjell.com
Nærmere informasjon om saken og om utbetalingen til de medlemmene som fikk lønnstrekk under streiken sendes på intern Medlems info.

Når det gjelder de som har fått lønnstrekk utover streikens varighet, dvs. lønnstrekk etter den 19.07. kl 17.30,  er dette tvistet og vil bli tatt videre med rederiforbundet.

De som ble holdt igjen/ ikke fikk reise ut på sin oppholdsperiode før riggen ble erklært stengt, må ta kontakt med klubbkontoret snarest.


Når det gjelder utbetaling av streikebidraget fra SAFE sentralt, skal nå alle SAFE medlemmer i Odfjell Drilling ha fått utbetalingen.


2 nestleder Eivind Endresen, har fått ansvarsområde som klubbstyrets talsperson for individuelt avlønnede medlemmer i SAFE i Odfjell.
Eivind  får og  medansvar i forhold til det årlige lokale lønnsdrøftelse oppgjøret med bedriften og går også inn i forhandlingsutvalget for denne gruppen.
Eivind har sin arbeidsplass på DS Nordkapp, og trer inn som borer på riggen.

 

Styremedlem Ken Gøran G. Pedersen, har fått ansvarsområde som klubbens forsikringsansvarlig. Ken Gøran vil fremover jobbe tett opp mot de forsikringsordningene som er i bedriften, SAFE sentralt og lokal forsikring m.m. Ken Gøran jobber for tiden som DPO på Island Innovator.

Styremedlem Glenn Samdal har fått ansvarsområde som klubbens kursansvarlig. Glenn har ansvaret for kursing av tillitsvalgte, kompetanse oversikt, planlegge lokale kurs og delta i utformingen av programmet for tillitsvalgkonferansen m.m. Glenn jobber i OWS som senior Supervisor TRS  på Ula plattformen.