SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Betydning av å beholde eller miste retten til AFP+1G

05.09.18 - Skrevet av:
Under årets forhandlinger fremsatte Norges Rederiforbund (NR) krav som ville svekket den tarifferte pensjonsordningen vi har brukt mange tiår å bygge opp.

  

SAFE som eneste forbund aksepterte ikke dette kravet fra NR, gikk til streik med det resultat at NR trakk kravet sitt.

 

At IE lokalt har  velgt å bagetalisere resultatet SAFE oppnådde med konflikten, viser bare hvilket ærend IE løper. SAFE tok kampen for å ivareta sine medlemmers interesser, mens IE valgte å ivareta NR sine interesser.

SAFE er fornøyd med at vi nå har fått til at den tarifferte pensjonsordningen videreføres, også for de som ansettes etter 01.06.18.

 

Her er ett eksempel på betydningen av å fjerne retten til AFP+1G for nyansatte( IE/NR modell), eller beholde den (SAFE modell)

 

Ole Olsen, som er 57 år, med 22 års fartstid på tariffavtalen, mister jobben grunnet nedbemanning i selskap A, men får ny jobb i «NR bedrift» selskap B, etter 01.06.18

 
Lønn fra C6 pr 01.06.2017:

IE/NR modellen                                                                             SAFE modellen

Årsinntekt:                         665 278,-                                              665 278,- 

Pensjon                             435 342,-                                              490 086,-   
(mellom 60 til 67 år)

Pensjonstap:                  54 744,-  pr år fra 60 til  67 år                  0,- pr år fra 60 til 67 år

 

Derfor tok SAFE kampen for et rettferdig arbeidsliv.

 

Medlemmer med lang fartstid, men skifter arbeidsgiver etter fylte 50 år, vil få et tap i pensjon, men ikke være «dyrere» enn ansatt medlem i selskap B. 

En må videre huske på at alle medlemmer på flyt som har passert 50 år dersom forslag til ny pensjonsordning trer i kraft, vil ikke få delta i den nye ordningen men bli stående i dagens ordning.

Når så nyansatte etter 01.06.18, ikke skulle få delta inn i dagens ordning ville 50 åringer eller eldre som da ble ansatt være de store taperne som det fremkommer av regnestykket.

 

Det som også må fortelles er at ansatte som i dag flytter fra fast innretning til mobil innretning vil komme enda dårligere ut. 

 

Støtt SAFE i kampen for et rettferdig arbeidsliv