SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

NR anket 6G saken til Høyesterett

10.09.18 - Skrevet av: . ..
SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

 

Da flere bedrifter i 2015 og 2016 så seg nødt til å permittere gjorde de en stor feil, sier advokat Bernt Hodne som førte saken for SAFE.

– De begrenset utbetalingen i arbeidsgiverperioden til 6G, noe de ikke har hjemmel til. SAFE har vunnet fram nå i både tingretten og lagmannsretten med helt klare dommer. Likevel vil nå NR anke til høyesterett for å få en prinsipiell avgjørelse.

Anken har ingen nye anførsler eller bevis, så om anken slipper inn så vil saken i hovedsak være lik der den var i tingretten og lagmannsretten. Anken ble sendt inn innenfor ankefristen og er mottatt retten 7. september. SAFE har enda ikke mottatt noen tilsvarsfrist.