SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

NR anket 6G saken til Høyesterett

10.09.18 - Skrevet av: . ..
SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

 

Da flere bedrifter i 2015 og 2016 så seg nødt til å permittere gjorde de en stor feil, sier advokat Bernt Hodne som førte saken for SAFE.

– De begrenset utbetalingen i arbeidsgiverperioden til 6G, noe de ikke har hjemmel til. SAFE har vunnet fram nå i både tingretten og lagmannsretten med helt klare dommer. Likevel vil nå NR anke til høyesterett for å få en prinsipiell avgjørelse.

Anken har ingen nye anførsler eller bevis, så om anken slipper inn så vil saken i hovedsak være lik der den var i tingretten og lagmannsretten. Anken ble sendt inn innenfor ankefristen og er mottatt retten 7. september. SAFE har enda ikke mottatt noen tilsvarsfrist.