SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Medlemsfordeler SAFE

14.08.18 - Skrevet av: . ..

 MEDLEMSFORDELER FOR SAFE MEDLEMMER!

 

 

 ys

 

Medlemsfordeler via YS trykk på logo 

Forsikring, bank, drivstoff, hotell, strøm
bilutleie, reise

 


 


Fri juridisk bistand

SAFE har egne ansatte advokater og jurister. Som SAFE medlem har du krav på advokatbistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold.

Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand.

Det er i utgangspunktet lokal klubb som retter henvendelse til SAFE sentralt om juridisk bistand for medlemmene.

 
 
 
 
 


Advokatforsikring

SAFE har avtale med Legal24.
Forsikringen er obligatorisk for medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige og omfatter alle yrkesaktive, kontingentbetalende medlemmer, inkludert lærlinger i SAFE. Forsikringen kan også omfatte medlemmer som i perioder er innvilget kontingentfritak.

Forsikringen omfatter også pensjonister og medlemmer med utenlandsk adresse som har valgt å være omfattet.

Trygghet i hverdagen
Gjelder for deg og din samboer/ektefelle og deres barn opp til 20 år (innenfor samme husstand)
20 timers juridisk rådgiving per forsikringsår
Advokatbistand ved tvist, inntil 3 000 000 kroner
per forsikringstilfelle per år, inkludert dømte saksomkostninger

Innenfor følgende rettsområder:
Familierett
Arverett
Forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester
Naboforhold etter naboloven
Husleie
ID tyveri
Førerkortbeslag

Les mer om vår Advokatforsikring HER
For medlemmer bosatt i Sverige, les mer HER

 


 

 

 

Yrkesskader/Yrkessykdommer

SAFE har i flere år hatt et godt og tett samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom.

Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SVW har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompentanse og erfaring.

Juridisk avdeling i SAFE har tett dialog med advokatene i SVW.

 

 

 Ta gjerne kontakt med oss i SAFE sentralt tlf.: 51 84 39 00
eller vår kontaktperson i Simonsen Vogt Wiig tlf.: 21 95 55 00,

eller direkte til advokat Øyvind Vidhammer på tlf.: 95 93 61 54.

 

Dere kan lese mer om Simonsen Vogt Wig HER

Link til Huskeregler ved yrkesskade kan leses HER

 

 

Forsikringer for deg og familien

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE.
Inkludert i medlemskapet:


Grunnforsikring

Det er kun Advokatforsikring og SAFE Grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger. Medlemmets ektefelle/samboer/partner mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers/partners dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G.
Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å
betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle
for deg og dine etterlatte.

Forsikringsbevis for SAFE Grunnforsikring finner du HER

Kontaktperson: Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

 

 

Frivillig forsikringstilbud
Forsikringstilbudet i SAFE er en frivillig ordning som medlemmet selv velger om en ønsker å benytte seg av.
I motsetning til andre forbund har SAFE valgt å ikke ha obligatorisk innbo- og reiseforsikring i kontingenten. Mange har medlemmer i husstanden som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring som kun gir en utbetaling ved skade. Derfor er kontingenten til SAFE lavere enn i andre forbund.

Medlemstilbud til nye medlemmer, YS Innbo til halv pris det første året fra og med tirsdag 16. juni 2020.
Forsikringen må tegnes innen 2.mnd etter innmelding. 
Etter 2.mnd er det vanlig YS pris. 

Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem
mellom YS og Gjensidige.

Les mer om forsikringstilbudet til Gjensidige HER

YS (SAFE) medlemsfordeler HER

 
 
 
 
 
 
 

 Andre medlemsfordeler

Som medlem av et YS forbund får du tilbud på en rekke gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring, reise, hotell, drivstoff.
Noen av tilbudene du får rabatter på er for eksempel:

-  Choice
Thon
Scandic
Avis bilutleie
-  Norsk Tannhelseforsikring
Gulbrandsdal Energi
Esso
Color Line
DFDS

Du kan lese mer om YS medlemsfordeler HER

 

 
 

SAFE Utdanningsfond

SAFE tildeler kontinuerlig tilskuddsordninger til medlemmene.

SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompentanse i organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire utbetalingsdatoer: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.

Du kan lese mer om SAFE sitt utdanningsfond HER

Kontaktperson: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337

 
 
 
 
 

 

SAFE Pensjonspraten

SAFE tilbyr aktivt betalende medlemmer over 57 år «Pensjonspraten», som er en samtale med en pensjonsekspert.

SAFE er opptatt av å gi sine medlemmer trygghet gjennom hele yrkeskarrieren. Vi får mange spørsmål om alle valgmuligheter som åpner seg når det gjelder uttak av pensjon.
Fleksibilitet gir nye muligheter, men det kan også bidra til usikkerhet knyttet til hvilket valg man bør ta. Derfor tilbyr SAFE aktivt betalende medlemmer over 57 år en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner i denne vurderingen.

Spørsmål du kan få svar på er for eksempel:
-Hvordan får jeg vite hvor mye jeg faktisk får i pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen min? –Kan jeg gjøre noe for å forbedre pensjonen min? –Når kan jeg ta ut pensjon? –Hvordan kan jeg kombinere pensjon og jobb? –Hvor lenge kan jeg jobbe?

Du kan også få nyttige innspill dersom bedriften din er i omstilling, og det er, eller kan bli, aktuelt for deg å vurdere en sluttpakke.

Ønsker du en prat rundt dine pensjonsforhold, fyll ut skjema og send det til oss. Du vil i løpet av noen dager bli oppringt av vår pensjonsekspert, Yngve Blomberg, for en prat om dine pensjonsmuligheter.

For mer informasjon og påmelding trykk HER