SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tillitsvalgtkonferanse 2018

16.09.18 - Skrevet av: . ..
- oppdatert - Tillitsvalgt konferansen avholdes i Bergen den 30. og 31. oktober

 

Påmeldingskjema er sendt ut til alle tillitsvalgte pr E-post.
Har du ikke mottatt den, sjekk først spam mappen. Ta deretter kontakt på
post@safeiodfjell.com

 

Konferansen avholdes i sentrum og tillitsvalgte må holde av disse to dagene i kalenderen.

Oppstart den 30. oktober: kl 10.00
Slutt den 31. oktober: kl 15.00

Timeplan og program for konferansen sendes ut til påmeldte.


Det er gitt melding til bedriften/ driftsledere. Tillitsvalgte som er offshore konferansedagene må snarest melde i fra til personalkoordinator, slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge vikar.

For de som må reise til Bergen minner vi om at det er bedriftens reisepolicy som gjelder.
Reiseutgiftene føres på reiseregning til bedriften og merkes: SAFE i Odfjell Tillitsvalgtkonferanse 2018

Spørsmål rettes til: post@safeiodfjell.com