SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

11.01.19 - Skrevet av: . ..
Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere.

Ikke bare kan det føre til at flere titusener ansatte i næringen mister arbeidsplassene sine, i tillegg er det en totalt feilslått miljø- og klimapolitikk, sier de to konserntillitsvalgte.

– Det er inntektene fra olje- og gassvirksomheten til Equinor som legger grunnlaget for satsing på fornybar energi. De to sidene i norsk olje- og energiproduksjon er avhengig av hverandre, enn så lenge. Du kan ikke skru av det ene og tro at det andre fortsetter.

Norge burde være det siste landet i verden som sluttet med olje og gass, mener de.

– Både produserer vi renere enn andre, i tillegg bruker vi inntektene til forskning og utvikling av enda bedre energiløsninger.


Regjeringsforhandlinger skaper støy og uklarhet

Utgangspunktet for reaksjonen er regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, hvor Venstre bruker oljeindustriens rammebetingelser som et av sine forhandlingskort.

Mens Venstre satser på miljø og klima med argumenter som selger godt i befolkningen og ikke tar utgangspunkt i virkeligheten, satser Equinor på energiprosjekter som kan gjøre en forskjell for miljø og klima.

Equinor sier det slik: Det er et faktum at utslippene må ned. Samtidig trenger verden energi. For å kunne klare begge deler, endrer vi i Equinor oss raskere enn noen gang. Derfor går vi fra å være et olje- og gasselskap, til å bli et bredt energiselskap.

Vårt mål er å finne balansen mellom de ulike energiformene, slik at vi sikrer samfunnet energien den trenger på en så bærekraftig og ansvarsfull måte som mulig.


Teige og Waltherzøe viser til Storbritannia

Vindmøllene og gassen som leveres til Storbritannia gjør at forbruket av kull er redusert. Tidvis klarer de seg faktisk helt uten kull.

– Vi satser på flere anlegg med vindmøller, som utenfor New York og i Polen, og vi satser på hydrogen. Igjen er det slik at vi inntil videre må gjøre begge deler. Det omfatter både olje- og gassproduksjon og fornybar energi. Vi kan ikke bare velge bort olje og gass.

Derfor blir Venstres olje- og energipolitikk kun symbolpolitikk. Kanskje til og med en farlig symbolpolitikk om de får gjennomslag for sitt syn.

– Uten inntektene fra oljeindustrien er det ikke nok økonomiske ressurser til den framtidsrettede forskningen og utviklingen som en mer miljøvennlig verden trenger.


Leterefusjonsordningen

I dag refunderer leterefusjonsordningen 78 prosent av selskapenes utgifter til olje- og gassleting på norsk sokkel.

Uklare rammebetingelser kan redusere investeringene, og Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe peker på at faren for at investeringene vil falle i løpet av få år, så absolutt er til stede.

– Etter at Johan Castberg-feltet i Barentshavet er bygget ut i 2022, har ikke Equinor noen store prosjekter igjen på norsk sokkel. Da ligger videre investeringer i land som USA, Canada, UK, Tanzania og Brasil, snublende nær.

Det kan nesten høres ut som en trussel?

– Nei, det er det ikke. Vi snakker om realiteter. Endres ordningen for leterefusjon, vil leting etter nye felt gå ned, kanskje til og med stoppe opp.  Framfor å jobbe for mindre leting, må politikerne heller legge til rette for leting i stor skala.

Johan Sverdrup er et godt eksempel på en vellykket leterefusjonsordning.

Det var oljeselskapet Lundin som fant gigantfeltet Johan Sverdrup. Det hadde de sannsynligvis ikke klart uten denne ordningen.

– Johan Sverdrup er et klimavennlig oljefelt som vi i Norge vil ha glede av i 50 år framover.  At vi har denne leterefusjonsordningen gjør at små og mellomstore selskap kan operere på sokkelen, bidra til økt konkurranse, sikre arbeidsplasser og ikke minst, sikre inntektsgrunnlaget for videre klima- og miljøforskning. Fjerner Venstre dette, fjerner de samtidig muligheten for å raskere kunne utvikle alternative energikilder.