SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

15.01.19 - Skrevet av: . ..
5 nye vilkårsendringer i advokatforsikringen for SAFE medlemmer gjeldende fra 01.01.2019. - Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 til 20 timer ..

 

 • Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 timer til 20 timer

 • Dokumentasjonskravet ved førerkortbeslag tas ut, dette vil ikke være et krav for å få bistand under forsikringen

 • Saker etter barneloven begrenset til èn tvist per barn initiert av sikrede selv

 • Saker tilknyttet ID tyveri tatt ut, dette er ofte inkludert i innboforsikringen til den enkelte

 • Rådgivning i saker som gjelder fast eiendomssaker, utvides til også å inkludere saker vedrørende
  • Servitutter (veirett, vannrett, bruksrett, båtrett o.l)
  • Festeavtaler
   


Kontakt informasjon til Legal24:

Tlf.:        21 51 98 30, tastevalg 2

E-post:   safe@legal24.no

Internett:  www.legal24advokat.no