SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

15.01.19 - Skrevet av: . ..
5 nye vilkårsendringer i advokatforsikringen for SAFE medlemmer gjeldende fra 01.01.2019. - Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 til 20 timer ..

 

 • Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 timer til 20 timer

 • Dokumentasjonskravet ved førerkortbeslag tas ut, dette vil ikke være et krav for å få bistand under forsikringen

 • Saker etter barneloven begrenset til èn tvist per barn initiert av sikrede selv

 • Saker tilknyttet ID tyveri tatt ut, dette er ofte inkludert i innboforsikringen til den enkelte

 • Rådgivning i saker som gjelder fast eiendomssaker, utvides til også å inkludere saker vedrørende
  • Servitutter (veirett, vannrett, bruksrett, båtrett o.l)
  • Festeavtaler
   


Kontakt informasjon til Legal24:

Tlf.:        21 51 98 30, tastevalg 2

E-post:   safe@legal24.no

Internett:  www.legal24advokat.no