SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2019

22.02.19 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder årsmøte 2019 den 10. og 11. april i Stavanger..OPPDATERT 05.03.2019

 

Påmeldingsskjema er sendt alle tillisvalgte og vara per E-post den 05.03.2019 

Har du ikke mottatt påmeldingen sjekk spam mappe osv.
Har du registrert din rette E-post  i medlemssystemet?
Ta kontakt med klubbkontoret hvis du ikke finner påmeldingen.

 

Påmeldingsskjema blir sendt ut til tillitsvalgte pr e-post.

Oppstart: 10. april kl. 09:30
Slutt:        11. april ca. kl 15:00


De som er offshore d enevnte dagene oppfordres det til å melde i fra til 
personalkoordinator om årsmøte -datoene og behovet for fri (iht. Hovedavtalens pkt. 4.10) så raskt som mulig.


Saker som skal behandles på årsmøte må sendes inn til klubbkontoret senest innen 18. mars 2019 (merk e-post med Årsmøte 2019)


Årsmøte behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2018
  • Godkjenne regnskap for 2018
  • Vedta budsjett og kontingent for 2019
  • Innkommende saker og forslag
  • Valg av styremedlemmer
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner