SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2019

22.02.19 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder årsmøte 2019 den 10. og 11. april i Stavanger..OPPDATERT 05.03.2019

 

Påmeldingsskjema er sendt alle tillisvalgte og vara per E-post den 05.03.2019 

Har du ikke mottatt påmeldingen sjekk spam mappe osv.
Har du registrert din rette E-post  i medlemssystemet?
Ta kontakt med klubbkontoret hvis du ikke finner påmeldingen.

 

Påmeldingsskjema blir sendt ut til tillitsvalgte pr e-post.

Oppstart: 10. april kl. 09:30
Slutt:        11. april ca. kl 15:00


De som er offshore d enevnte dagene oppfordres det til å melde i fra til 
personalkoordinator om årsmøte -datoene og behovet for fri (iht. Hovedavtalens pkt. 4.10) så raskt som mulig.


Saker som skal behandles på årsmøte må sendes inn til klubbkontoret senest innen 18. mars 2019 (merk e-post med Årsmøte 2019)


Årsmøte behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2018
  • Godkjenne regnskap for 2018
  • Vedta budsjett og kontingent for 2019
  • Innkommende saker og forslag
  • Valg av styremedlemmer
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner