SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

YS og LO varsler mulig streik fra 1. april

28.03.19 - Skrevet av: . ..
nærmere 25 000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra 1. april hvis det ikke kommer til enighet mellom LO - YS og NHO innen meklingsfristen søndag 31. mars kl. 24.00

 

- På tross av god dialog med motparten, opplevde vi ikke at NHO var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene, sier Vegard Einan, leder i YS Privat.

YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere sier Eian.

YS forbund som går ut i streik hvis det ikke kommer til en enighet til helgen:

  • Delta
  • Negotia
  • Parat
  • SAFE
  • Yrkestrafikkforbundet

SAFE har i første omgang varslet plassoppsigelse i Beerenberg  avd. Bergen og Bilfinger Industri avd. Stavanger Stillas