SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet mellom LO-YS og NHO

01.04.19 - Skrevet av: . ..
YS - LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

SAFE.NO 

Kravet for oppgjøret var reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.

I meklingen ble partene enige om en ramme for lønnsveksten i 2019 på 3,2 prosent.

Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

-På grunn av situasjonen i norsk økonomi har vi hatt svært moderate oppgjør de siste årene. Nå peker pilene oppover, og da er det naturlig at arbeidstakerne får sin del av veksten, sier Einan.

I kroner og øre betyr enigheten et generelt tillegg for alle grupper omfattet av oppgjøret på kr 2,50 per time + kr 2,00 til lavtlønnsgruppen.


Det generelle tillegget for i år utgjør 0,8 prosent + 1,1 prosent i overheng og 1,3 prosent i lønnsglidning fra i fjor = en ramme på 3,2 prosent.
Videre vil det avholdes lokale forhandlinger i de respektive bedriftene.