SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn















 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet mellom LO-YS og NHO

01.04.19 - Skrevet av: . ..
YS - LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

SAFE.NO 

Kravet for oppgjøret var reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.

I meklingen ble partene enige om en ramme for lønnsveksten i 2019 på 3,2 prosent.

Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

-På grunn av situasjonen i norsk økonomi har vi hatt svært moderate oppgjør de siste årene. Nå peker pilene oppover, og da er det naturlig at arbeidstakerne får sin del av veksten, sier Einan.

I kroner og øre betyr enigheten et generelt tillegg for alle grupper omfattet av oppgjøret på kr 2,50 per time + kr 2,00 til lavtlønnsgruppen.


Det generelle tillegget for i år utgjør 0,8 prosent + 1,1 prosent i overheng og 1,3 prosent i lønnsglidning fra i fjor = en ramme på 3,2 prosent.
Videre vil det avholdes lokale forhandlinger i de respektive bedriftene.