SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

02.04.19 - Skrevet av: . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSA og Brage...

 

Vi gratulerer alle undernevnte med tillitsvervene på Deepsea Atlantic og Brage, og ser frem til et godt samarbeid!
Kontakt infoen blir oppdatert under "Tillitsvalgte" knappen og de respektive innrettningene.

 

 

DSA

 

Crew C:

Tillitsvalgt:

Geir Arne Frøvold


Varatillitsvalgt:

Kim Solstrand Johannessen
Boredekksmekanikar
Mobil: 93087677
E-mail:
kimsjoh@gmail.com

 

CREW D:

Tillitsvalgt:
Rune Aaserød

 

Varatillitsvalgt:
Joacim Dalland

 

-------------------- 

BRAGE

 

CREW 1

 

Tillitsvalgt: 

Reidar Nernes
Kranførar/Dekksbas
Mobil: 93411876
E-
mail: reidar.nernes@kvamnet.no

 

Varatillitsvalgt:

Helge Thorsen
Ass.driller
Mob: 99266270
E-mail: helge.thorsen@haugnett.no

 

CREW 3 

Tillitsvalgt: 

Martin Engan
Roughneck
Mobil: 95004888
E-mail: martin-engan@hotmail.com

 

Varatillitsvalgt:
Roar Frøholm
DVO
Mob: 99327473
E-
mail:roar.froholm@enivest.net

 

CREW 4  

 

Tillitsvalgt:
Johnny Wathne
DVO
Mobil: 95851945
E-
mail: johnny.wathne@mimer.no