SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

02.04.19 - Skrevet av: . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSA og Brage...

 

Vi gratulerer alle undernevnte med tillitsvervene på Deepsea Atlantic og Brage, og ser frem til et godt samarbeid!
Kontakt infoen blir oppdatert under "Tillitsvalgte" knappen og de respektive innrettningene.

 

 

DSA

 

Crew C:

Tillitsvalgt:

Geir Arne Frøvold


Varatillitsvalgt:

Kim Solstrand Johannessen
Boredekksmekanikar
Mobil: 93087677
E-mail:
kimsjoh@gmail.com

 

CREW D:

Tillitsvalgt:
Rune Aaserød

 

Varatillitsvalgt:
Joacim Dalland

 

-------------------- 

BRAGE

 

CREW 1

 

Tillitsvalgt: 

Reidar Nernes
Kranførar/Dekksbas
Mobil: 93411876
E-
mail: reidar.nernes@kvamnet.no

 

Varatillitsvalgt:

Helge Thorsen
Ass.driller
Mob: 99266270
E-mail: helge.thorsen@haugnett.no

 

CREW 3 

Tillitsvalgt: 

Martin Engan
Roughneck
Mobil: 95004888
E-mail: martin-engan@hotmail.com

 

Varatillitsvalgt:
Roar Frøholm
DVO
Mob: 99327473
E-
mail:roar.froholm@enivest.net

 

CREW 4  

 

Tillitsvalgt:
Johnny Wathne
DVO
Mobil: 95851945
E-
mail: johnny.wathne@mimer.no