SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

AP sier Nei til konsekvensutredning av Lofoten (LoVeSe) - LO uten påvirkningskraft innen oljerettet industripolitikk?

06.04.19 - Skrevet av: . ..
Innen LO forbund har det vært full mobilisering for å få AP til å åpne for konsekvensutredning av LoVeSe. Under AP landsmøte i dag varsler Støre at de ikke går for konsekvensutredning. Denne saken er nå vunnet av AUF og LO har tapt.

 

Dette er et stort nederlag for alle de oljerelaterte arbeidsplassene på hele Vestlandet, og en står nå ovenfor en en stor usikkerhet fremover. Fra LO forbund kommer det utrykk om stor skuffels over vedtaket. 

Vedtaket betyr i utgangspunktet ikke at AP har gått inn for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Spørsmålet en kan stille seg er om det blir en enklere kamp neste gang LO vil forsøke å ta opp saken med AP i 2021?

Neste generasjon er på full fart inn i Norsk politikk og vil farge den mer og mer i tiden fremover. I AUF sitter arvtakerne til ledelsen i AP.

 

Arbeiderpartiet - "arbeidernes parti"?   LO - Arbeiderpartiets fagbevegelse?


LO støtter AP og venstresiden økonomisk med mange millioner kroner hvert år.

I 2017 ga LO en økonomisk støtte til AP på 10 millioner kroner. Dette er millioner av kontingentkroner hvert år, som alle medlemmene i LO betaler inn til sine forbund. 

Det må nå kjennes utfordrende for arbeidstakerne i oljeindustrien å være medlem i AP, eller for den saks skyld et LO forbund der medlemmene indirekte er med på å gi økonomisk støtte til arbeiderpartiet, og venstresiden i politikken som står for en avvikling av oljeindustrien..

LO har hatt en sterk posisjon i AP og påvirkning av deres industripolitikk, er den tiden nå forbi?