SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

2020 blir et tøft år for lønnsforhandlinger på NHO-området

16.05.19 - Skrevet av: . ..
SAFE og Norsk olje og gass, NOG, kom heller ikke til enighet i lønnsforhandlingene på Brønnserviceområdet.

 

Igjen viser NOG sitt sanne jeg. Samordnet oppgjør uten konfliktrett er og blir dårlig butikk for ansatte på gulvet. Arbeidsgiverne prioriterer sine egne ledere og eiere og velger igjen å la de som skaper verdiene sitte igjen med knapper og glansbilder.

I tillegg avviser NOG kravet fra SAFE om lønnsharmonisering (-7,3 prosent) opp mot Sokkelavtalen og avspiser våre medlemmer på Brønnserviceavtalen med et dårligere tilbud enn det vi ble tilbudt for en knapp uke siden for leverandørene på Sokkelavtalen.

Rammen for leverandørene på Sokkelavtalen var på 3,81 prosent mens tilbudet fra NOG gir en ramme på 3.28 prosent for ansatte på Brønnserviceavtalen.

Siste tilbud som ble protokollert ble som følger:

19 700,- kr i generelt tillegg på lønnsmatrisen, inklusive offshoretillegg og feriepenger

3 kr per time på nattillegget

50 kr på helligdag godtgjørelsen

Minstelønnssatsene i pkt. 4.1 heves til:

  1. A) Fagarbeider                                                                                   209,70 kr per time
  2. B) Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring                                         188,40 kr per time
  3. C) Øvrige arbeidere med minst 1 års relevant bransjeerfaring          196,50 kr per time
  4. D) Unge arbeidstakere (under 18 år)                                                 126,50 kr per time

SAFE sin forhandlingsdelegasjon er selvfølgelig skuffet over NOG sin opptreden og deres siste tilbud. SAFE aksepterte ikke tilbudet, men NOG iverksetter lønnsregulering fra 1. juni.

Slik er spillereglene ved samordnede oppgjør