SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE størst på NR området - flyteriggavtalen

27.05.19 - Skrevet av: . ..
Nøkkeltallene som SAFE mottar fra NR er identisk med tallmaterialet som brukes i lønnsforhandlingene. Disse viser at SAFE er den største fagforeningen på flyteriggavtalen. SAFE klubbene i dette tariffområdet har jobbet tålmodig med å bygge og videreutvikle klubbene etter fjorårets forhandlinger. Det har lagt et godt grunnlag for rekruttering av nye medlemmer.

 

Artikkel fra Safe.no

Flyteriggavtalen blir utfordret av andre aktører i NHO-området som ønsker å pulverisere det partene har brukt årtier på å bygge opp.

Dessverre sitter NR stille i båten uten å endre kurs. Dersom NR ikke vil være med å bidra, tar fagforeningene kampen alene.

SAFE er veldig skuffet over NR sitt manglende engasjement i så henseende. Men den kampen tar vi.


Innleie

SAFE får tilbakemeldinger om at bedrifter innen tariffområdet har et høyt forbruk av innleid personell i stedet for å ansette egne medarbeidere. Hverken ansatte eller bedrifter er tjent med en slik utvikling. KPI (konsumprisindeks) for det siste året ligger på tretallet. Norsk økonomi er på full fart oppover, arbeidsledigheten på vei ned, svak krone styrker konkurranseevnen vår mot våre handelspartnere. Da er det rom for å gi gode medarbeidere faste, trygge arbeidsforhold, i tråd med regelverket.

I år forhandler vi først og fremst om lønn, og SAFE krever generelt tillegg i prosent. Kravet ligger over det som er gitt på de andre tariffavtalene. Som tidligere nevnt har våre medlemmer sakket akterut i forhold til de vi naturlig sammenligner oss med. Kravet vårt innebærer derfor en start på en rettferdig lønnsutvikling i forhold til likelydende stillinger på sokkelavtalen. I tillegg til lønn krever SAFE også endringer på de tekniske tilleggene.

De ansatte skal verdsettes, de er de som skaper verdiene, og SAFE krever sin rettmessige andel.

Det blir spennende dager, og SAFE forventer at det gjennomføres reelle forhandlinger.