SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Forhandlingene på flyteriggavtalen starter mandag 27. mai

27.05.19 - Skrevet av: . ..
Medlemmene i NR-området valgte i fjor å gå til konflikt grunnet arbeidsgivernes krav om svekkelse av pensjonsbilaget. Tariffert personell på denne avtalen fikk heller ikke samme lønnsutvikling som annet likelydende tariffert personell på sokkelavtalen, og har hatt en dårlig lønnsutvikling på avtalen fra 2015 og fram til i dag.

Artikkel fra Safe.no

Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo.

Forhandlingene i årets mellomoppgjør føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.avtaleår samt pris og lønnsutvikling i 1. avtaleår. Basert på tallene fra lønnsoppgjørene siden 2015 har våre medlemmer på denne tariffavtalen hatt en kraftig reallønnsnedgang. Vi krever derfor et bærekraftig resultat, et realt løft!

Siden nedturen startet i 2014 har vi tatt vår del av byrden. Medlemmene har godtatt det ene kostnadskuttet etter det andre. Det er imidlertid en grense for alt. Nå ser vi at de beste hodene går over til konkurrenter eller forsvinner til andre bransjeområder.  Det er en utfordrende situasjon for arbeidsgiverne i rederiområdet som sliter med å skaffe nok kvalifisert personell. Næringen tåler ikke ulykker! Det gjelder både folk, materiell og natur. Uten tilstrekkelig faglig kvalifisert personell, øker faren for ulykker.