SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mellomoppgjøret for NR området er startet

27.05.19 - Skrevet av: . ..
Forhandlingene hadde sin offisielle oppstart i dag kl. 11.00. Kravene er overlevert og forhandlingene har pågått utover dagen og kvelden. Det er nå tatt en pause i forhandlingene til i morgen tidlig..

Bilde - arbeidstakersiden rundt bordet representert fra venstre:  Klubbleder SAFE i Sodexo Kai Morten Anda ,tariff ansv. SAFE Reidun Ravndal, klubbleder SAFE i Odfjell Geir Frode Nysæter, forbundsleder SAFE Hilde Marit Rysst, klubbleder Saipem IE Robert de Vires, forbundsleder IE Frode Alfheim, Gro Losvik IE, foreningssekretær Maersk IE Bård Inge Pedersen , klubbleder Archer IE Einar Åge Vae, forhandlingsleder DSO Håkon Eidset (DNMF), forhandlings rep. DSO, forhandlings rep. DSO. Arbeidsgiversiden og NR på høyre side.

 

I år er det mellomoppgjør og da handler det kun om lønnsregulering/ kroner og ører. Andre forhold knyttet til overenskomsten tas i hovedoppgjørene.

Vi har bla. tatt en gjennomgang av reallønnsutviklingen på NR området vs landet forøvrig de 10 siste årene (2010- 2018), og tallene ser ikke bra ut for NR området. 


Ut i fra tallmateriale hentet fra SSB, viser det at den gjennomsnittlige reallønnsveksten for Norge som helhet, har hatt rett over en 100 % bedre reallønnsutvikling i forhold til reallønnsveksten som er oppnådd på NR avtalen over samme periode.

Kravene vi har fremmet i år er bla. satt opp i forhold til KPI 2018, antatt KPI for 2019 den negative reallønnsveksten vi har hatt over tid, økende lønnsforskjell mellom enkelte stillingskategorier på NOG sokkel avtalen (boring og forpleining) og NR avtalen, og økende aktivitet på området.
Det skal bla. nyansettes rundt 1 000 nye medarbeidere i løpet av 2019.

Vi har hatt noen svært magre år når det gjelder reallønnsutvikling. Det er nå en økonomisk oppgang både i næringen og i landet forøvrig.  Bransjen har vært gjennom en  tøff periode, og vi har alle bidrat både med lave lønnsoppgjør og skjerpede krav til leveranse fra hver enkelt arbeidstaker for å komme gjennom denne perioden. Nå begynner pilene å peker oppover. Bransjen må være konkurranse dyktig og lønn er er en vesentlig del av dette. Våre medlemmer har en klar forventning til et skikkelig lønnsløft og at en starter opp et løp med å tette lønnsgapet som er oppstått over tid.

I forhold til de pågående forhandlingene er det nå tatt en pause, og vi starter opp igjen tirsdag morgen.
Fristen for å komme frem til en løsning er satt til tirsdag kl 16.00.
Finner vi et grunnlag for å fortsette forhandlingen vil vi gjøre et forsøk på det.  Er avstanden for stor mellom partene blir det vanskelig å finne en løsning, og dertil fare for ett brudd i årets mellomoppgjør.

Det er fra arbeidsgiversiden innrapportert lønnstall for 5 543 ansatte på NR området.
Safe representerer av dette: 2 780 fullt betalende yrkesaktive medlemmer (tallet er uten midlertidig ansatte, lærlinger, vikarer og medlemmer i Dolphin). Resterende 2 763 ansatte er representert fra Industri Energi og DSO.