SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

28.05.19 - Skrevet av: . ..
Partene kom i dag ikke til enighet da avstanden mellom tilbud og krav var for stor. Forhandlingen går nå videre over til riksmekleren.

 

Under forhandlingene har det vært gjevnlig dialog mellom engere utvalgene i SAFE, IE og DSO. Det ble i siste runde innlevert et samordnet krav fra forbundene.

Siste tilbud fra NR lå langt fra kravet og det var ikke mulig å komme frem til en løsning. SAFE og Industri Energi valgte å bryte  forhandlingene. DSO valgte til slutt å gå for NR siste tilbud.

Det er fra arbeidsgiversiden innrapportert lønnstall for 5 543 ansatte på NR området.
Safe representerer av dette: 2 780 fullt betalende yrkesaktive medlemmer (tallet er uten midlertidig ansatte, lærlinger, vikarer og medlemmer i Dolphin).
Resterende 2 763 ansatte er representert fra Industri Energi og DSO.

Følg med på www.safe.no for oppdatert informasjon.


SAFE engere utvalg:

Forbundsleder Safe, Hilde Marit Rysst
Nestleder Safe, Roy Aleksandersen
Klubbleder Safe i Sodexo, Kai Morten Anda
Klubbleder Safe i Odfjell, Geir Frode Nysæter
Klubbleder Safe i Transocean, Steinar Nesse
Klubbleder Safe i Seadrill, Arild Jenssen