SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

28.05.19 - Skrevet av: . ..
Partene kom i dag ikke til enighet da avstanden mellom tilbud og krav var for stor. Forhandlingen går nå videre over til riksmekleren.

 

Under forhandlingene har det vært gjevnlig dialog mellom engere utvalgene i SAFE, IE og DSO. Det ble i siste runde innlevert et samordnet krav fra forbundene.

Siste tilbud fra NR lå langt fra kravet og det var ikke mulig å komme frem til en løsning. SAFE og Industri Energi valgte å bryte  forhandlingene. DSO valgte til slutt å gå for NR siste tilbud.

Det er fra arbeidsgiversiden innrapportert lønnstall for 5 543 ansatte på NR området.
Safe representerer av dette: 2 780 fullt betalende yrkesaktive medlemmer (tallet er uten midlertidig ansatte, lærlinger, vikarer og medlemmer i Dolphin).
Resterende 2 763 ansatte er representert fra Industri Energi og DSO.

Følg med på www.safe.no for oppdatert informasjon.


SAFE engere utvalg:

Forbundsleder Safe, Hilde Marit Rysst
Nestleder Safe, Roy Aleksandersen
Klubbleder Safe i Sodexo, Kai Morten Anda
Klubbleder Safe i Odfjell, Geir Frode Nysæter
Klubbleder Safe i Transocean, Steinar Nesse
Klubbleder Safe i Seadrill, Arild Jenssen