SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

09.06.19 - Skrevet av: . ..
SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser. Meklingen starter 27. juni. Det er satt av en dag til mekling. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00.


Mekler: Anne Cathrine Frøstrup 

Dersom man ikke kommer til enighet i meklingen, kan det bli streik på flyteriggavtalen fra 28.juni.

 

Plassoppsigelsen omfatter ikke:

- Lærlinger,
- Medlemmer som er sykemeldt,
- Medlemmer som er permittert,
- Medlemmer i lønnet og ulønnet permisjon.

 

Følgende bedrifter er omfattet av SAFE's plassoppsigelse:

Transocean Offshore                                   Transocean Endurance

KCA Deutag                                                   Askeladden

Island Offshore                                              Island Frontier

Teekay                                                           Petrojarl Knarr

Archer                                                            Statfjord C

Saipem  Drilling Norge                                   Scarabeo 8

Cosl Drilling                                                    Cosl Promotor

Floatel                                                             Floatel Superior

Seadrill  Norway                                              West Hercules

Odfjell Drilling                                                 Johan Sverdrup 

Knutsen OAS Offshore                                  Åsgard C/Jorunn Knutsen

OSM offshore

NOC                                    forpleining         Transocean Endurance

Sodexo                               forpleining          West Hercules

ESS                                    forpleining           AskeladdenPlassoppsigelse:
Innmeldte medlemmer på nevnte innrettninger som kan tas ut i streik hvis ikke mekling fører frem.

Plassfratredelse:
Angir presis hvem som blir tatt ut i streik fra opplyst tidspunkt hvis ikke meklingen fører frem (plassfratredelse varsles senest fire dager før meklingfrist).

Nærmere melding legges ut på klubben og forbundets hjemmesider.