SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

09.06.19 - Skrevet av: . ..
SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser. Meklingen starter 27. juni. Det er satt av en dag til mekling. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00.


Mekler: Anne Cathrine Frøstrup 

Dersom man ikke kommer til enighet i meklingen, kan det bli streik på flyteriggavtalen fra 28.juni.

 

Plassoppsigelsen omfatter ikke:

- Lærlinger,
- Medlemmer som er sykemeldt,
- Medlemmer som er permittert,
- Medlemmer i lønnet og ulønnet permisjon.

 

Følgende bedrifter er omfattet av SAFE's plassoppsigelse:

Transocean Offshore                                   Transocean Endurance

KCA Deutag                                                   Askeladden

Island Offshore                                              Island Frontier

Teekay                                                           Petrojarl Knarr

Archer                                                            Statfjord C

Saipem  Drilling Norge                                   Scarabeo 8

Cosl Drilling                                                    Cosl Promotor

Floatel                                                             Floatel Superior

Seadrill  Norway                                              West Hercules

Odfjell Drilling                                                 Johan Sverdrup 

Knutsen OAS Offshore                                  Åsgard C/Jorunn Knutsen

OSM offshore

NOC                                    forpleining         Transocean Endurance

Sodexo                               forpleining          West Hercules

ESS                                    forpleining           AskeladdenPlassoppsigelse:
Innmeldte medlemmer på nevnte innrettninger som kan tas ut i streik hvis ikke mekling fører frem.

Plassfratredelse:
Angir presis hvem som blir tatt ut i streik fra opplyst tidspunkt hvis ikke meklingen fører frem (plassfratredelse varsles senest fire dager før meklingfrist).

Nærmere melding legges ut på klubben og forbundets hjemmesider.