SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

20.06.19 - Skrevet av: . ..
HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

 

Rammen rundt konferansen ga deltakerne muligheter for mye og ny kunnskap. Selv om innholdet var på et teoretisk høyt nivå, ble totalbildet som innlederne ga gjennom de to dagene, en «aha»-opplevelse for mange. Om noe var tungt og vanskelig, ble det enklere å forstå når folk som har opplevd et slikt arbeidsmiljø i praksis og blitt syke av det, forteller om sin virkelighet. Begrepet årsak og virkning får en ny mening....

Les hele artikkelen HER

Les artikkelen "Frykter flere har blitt syke av eksos offshore" på NRK HER