SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

NR meklingen fortsetter på overtid

27.06.19 - Skrevet av: . ..
Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

 

Det varslede streikeuttaket fordeler seg slik: 78 medlemmer på Transocean Endurance (Transocean og NOC), 74 på Askeladden (KCA Deutag og ESS), 44 på Island Frontier (Island offshore), 100 på Petrojarl Knarr (Teekay), 26 på Statfjord C (Archer), 47 på Scarabeo 8 (Saipem), 89 på Cosl Promotor (Cosl Drilling og ESS), 72 på Floatel Superior (Floatel), 94 på West Hercules (Seadrill og Sodexo),23 på Johan Sverdrup (Ofjell), 5 på Haven (OSM offshore) og 2 på Maersk Intrepid (NOC).

Anne Cathrine Frøstrup er oppnevnt som mekler. SAFE sentralt er representert med leder Hilde-Marit Rysst som er forhandlingsleder, nestleder Roy Aleksandersen og forbundssekretær Reidun Ravndal og Stig-Rune Refvik. I SAFEs forhandlingsutvalg sitter også representanter fra samtlige klubber på avtalen.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.