SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet på NR avtalen

28.06.19 - Skrevet av: . ..
Kl 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet. Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen. Vi må si oss fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

 


Resultatet etter meklingen:

Lønn

Det gis et generelt tillegg på 3,6 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, dog minimum kr 24 670 (tilsvarende 3,6 prosent av C6). 

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent.

Minstelønnssatser økes med 24 670 kr.

Nattillegg

Nattillegg økes med kr 3 til kr 85 pr. time.

 

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr. dag til kr 2025 pr. dag.

Det har vært god stemning i forhandlingsutvalget og det har gjennom meklingen vært en god dialog med Industri Energi.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. Juni 2019.