SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Ny medlemsfordel for SAFE i Odfjell: Gruppeliv død - 13G

01.10.19 - Skrevet av: . ..
Vi er glad for å kunne presentere en ny og meget fordelaktig medlemsfordel for SAFE i Odfjell medlemmene. Vi har igjen forhandlet frem en meget god avtale med Gjensidige, denne gang en Gruppe-livsforsikring for klubbens medlemmer..

 

GRUPPELIVSFORSIKRING -
SAFE i Odfjell                                                                                                                                    

en livsforsikring som gjelder for medlemmer og medlems ektefelle/samboer

 

Livsforsikring i SAFE i Odfjell

Som medlem har du nå mulighet å forsikre deg gjennom SAFE i Odfjell.

Ønsker du denne forsikringen for deg selv, inkl. ektefelle/samboer, send en e-post til:  gfn@safeiodfjell.com og be om å bli satt opp med denne forsikringen.

En livsforsikring utbetaler en engangssum ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall. Alle som er forsørgere bør ha en livsforsikring!

Den kan sikre de etterlatte en engangsutbetaling på inntil ca. 1,3 millioner kroner, som for eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld.

På denne forsikringen er din eventuell partner (ektefellen/samboer) også medforsikret for samme forsikringssum som deg. Og det vil ikke bli krevd en helseerklæring

av deg som medlem eller din partner (ektefelle/samboer) i følge med denne avtalen.

 

Selv om du allerede har en livsforsikring gjennom jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke behovet ditt. Dessuten er den knyttet til arbeidsforholdet.

 

Forsikringssum

Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen 13 G.

G er folketrygdens grunnbeløp og utgør per 1. mai 2019  kr 99 858,-. Ved erstatningsberegning vil grunnbeløp på dødsfalltidspunktet bli benyttet.

Dvs. at forsikringssum er på kr 1.298.154,- kommende år. Grunnbeløpet justeres hvert år.

 

Hvem som er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall

Ved erstatningsutbetaling som følge av medlemmets dødsfall gjelder følgende begustigelsesrekkefølge:

Ektefelle/samboer, subsidiært livsarvinger, atter subsidiært øvrige arvinger etter loven.

Ved erstatningsutbetaling som følge av ektefell/samboers dødsfall tilfaller erstatningen medlemmet.                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Når forsikringen opphører

Forsikingen opphører hvis medlemskapet i SAFE opphører eller ved utløpet av det kalenderåret medlemmer fyller 70 år.

Dersom du slutter i bedriften har du rett til å videreføre gruppelivsforsikringen med samme dekning for egen betaling for deg selv og medforsikrede, uten å levere inn helseerklæring.

Det er sendt ut medlems info. om livsforsikringen med bla. priser. Har du ikke mottatt denne, ta kontakt med klubbkontoret!