SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE i Odfjell passert 400 medlemmer!

08.10.19 - Skrevet av: . ..
Vi er meget fornøyd må å kunne presentere at Odfjell klubben har passert 400 medlemmer! 96% av medlemsmassen ligger under NR avtalen. I tillegg har vi det største tillitsvalgtapparatet i Odfjell Drilling, med over 60 tillitsvalgte.

 

Så langt i år har vi hatt en god medlemsvekst, og passerer nå antallet nye medlemmer som kom inn i 2018. Det er tre måneder igjen av året så dette ser meget bra ut.

Det er første gang i klubbens historie at vi har passert 400 offshore medlemmer.
Det vil bli markert og vi kommer tilbake til det. Vi er også kommet i posisjon til å kunne øke bemanningen på klubbkontoret, noe som er meget etterlengtet.

Vi har også en positiv utvikling innen OWS. Her er det mye å ta tak i og vi ønsker alle OWS ansatte velkommen i klubben.

Vi organiserer per d.d. ikke landansatte/ kontor innen bransjen, men har muligheten til det.
Flere SAFE klubber innen NR området har igangsatt dette å har nå medlemmer innen kontor, HR, Merkantil osv.
Får vi noen  ildsjeler som tar tak i dette, så er også vi i gang..


I tillegg opplyses det fra SAFE sentralt, at SAFE er største forbundet på NR avtalen! 
Det er meget bra at offshore arbeidere velger å stå i det eneste rene oljearbeiderforbundet i Norge.
SAFE  er stiftet av oljearbeidere, eies av oljearbeidere og drives av oljearbeidere. 
Stolte Oljearbeidere!

 

Vi har nettopp lansert en ny medlemsfordel: Gruppeliv Død, som dekker 13G ved plutselig død uansett årsak.
Dette til en pris som er Meget fordelaktig for våre medlemmer (se forrige artikkel på denne siden for mer info.)

Ønsker du denne forsikringen for deg selv, og ektefelle/samboer, Send en e-post til:  gfn@safeiodfjell.com å be om å bli satt opp med denne forsikringen (for deg selv eller inkl. ektefelle/samboer).

Vi har også bla. Norges billigste Ferie og Fritidsforsikring for våre medlemmer, som gjelder for hele familien. Dette er den samme som Gjensidige sin "Topp Ferie og Fritidsforsikring"
Alle lærling medlemmer for denne gratis av klubben.

Alle nye medlemmer får bla. 6 mnd. gratis innboforsikring via Gjensidige.