SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE i Odfjell opplever også i år en meget god medlemsvekst

16.10.19 - Skrevet av: . ..
Bare siden august måned har vi fått inn 30 nye medlemmer på NR området..

 

Av disse kommer den siste medlemsveksten:

- Industri Energi med 
37% 

- Andre forbund med 6% 

- Nyinnmeldt uten tidligere kjent tilhørighet til andre forbund med 57%


Per d.d. organiserer vi på kun på NR området og brønnservice.
Vi går atter et år mot et meget godt år for medlemsveksten i klubben, takket være godt arbeid fra alle medlemmene, tillitsvalgte og klubben som helhet.

De siste månedene av dette året vil vise om vi setter ny rekord for medlemsvekst, i løpet av et år.
Fortsetter medlemsveksten vi har hatt så langt i år så nås denne grensen..
Passerer vi ny rekord vil det merkes godt både for den nyinnmeldte og evt. ververen når grensen nås.
Nærmere info. kommer i Medlems infoen.

Fra SAFE sentralt meldes det om en meget god medlemsvekst med over 400 nye medlemmer i 2019. Fra SAFE sentralt presiseres det at SAFE er største forbund på rederiområdet.


Medlemsfordeler

Utover det gode arbeidet vi gjør for våre medlemmer  både enkeltvis og som gruppe i Odfjell, har vi også fått på plass flere meget gode medlemsfordeler for SAFE i Odfjell medlemmene.

Prisene våre medlemmer betaler for våre klubbfordeler tåler sammenligning med andre konkurrerende forbunds/klubbers medlemstilbud.

Vi tør påsta at våre priser er Norges beste i forhold til hva konkurrerende forbund og klubber tilbyr sine medlemmer, inntil det motsatte er bevist.

For å nevne noen av medlemsfordelene i SAFE i Odfjell:

- Klubb lokal Gruppelivsforsikring ved død med dekning 13G
   som også kan gjøres gjeldende for ektefelle/ samboer (se tidl. artikkel for mer info)

- Klubb lokal Ferie og Fritidsforsikring for hele familien (gratis for lærlinger).

- 6 mnd. gratis innboforsikring for nyinnmeldte via Gjensidige

- Billigere årlig medlemskontingent 

- Billigere årlig privat advokatforsikring

- Hjelp ved yrkesskadesykdom via SAFE`s avtale med ledende adv. byrå innen området, Simonsen Vogtwiig

- Utdannelsestipend

- Tilgang til alle YS medlemsfordeler (deriblant medlemspriser for bank og forsikringstjenester via Gjensidige).


Se og SAFE medlemsfordeler på: www.safeiodfjell.com - www.safe.no  - www.ys.no