SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2020

17.12.19 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder Årsmøte 2020 på Scandic Stavanger City hotel den 15. og 16. april..

 

 
Sett av datoene i kalenderen din!

Til årsmøte stiller klubbstyret og alle tillitsvalgte.
Er du offshore disse dagene er det viktig at du informerer personalkoordinator - driftsleder så tidlig som mulig i forhold til fri (ref.: Hovedavtalens pkt. 4.9).


Reise og oppholdsutgifter føres på reiseregning i IFS iht. bedriftens reisepolicy, merkes SAFE i Odfjell Årsmøte 2020. Timeliste for de to dagene føres også i IFS.


Det vil bli sendt ut en egen e-mail med påmeldingsskjema til alle tillitsvalgte. 
Sakspapirene blir sendt ut per e-mail til alle påmeldte i forkant av årsmøte.


Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene og behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2019
  • Godkjenne regnskap 2019
  • Vedta budsjett for 2020
  • Innkommende saker
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 

Innkommende saker som skal opp til behandling på årsmøte sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com
Frist for innsendelse av saker er: 09. mars 2020