SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2020

17.12.19 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder Årsmøte 2020 på Scandic Stavanger City hotel den 15. og 16. april..

 

 
Sett av datoene i kalenderen din!

Til årsmøte stiller klubbstyret og alle tillitsvalgte.
Er du offshore disse dagene er det viktig at du informerer personalkoordinator - driftsleder så tidlig som mulig i forhold til fri (ref.: Hovedavtalens pkt. 4.9).


Reise og oppholdsutgifter føres på reiseregning i IFS iht. bedriftens reisepolicy, merkes SAFE i Odfjell Årsmøte 2020. Timeliste for de to dagene føres også i IFS.


Det vil bli sendt ut en egen e-mail med påmeldingsskjema til alle tillitsvalgte. 
Sakspapirene blir sendt ut per e-mail til alle påmeldte i forkant av årsmøte.


Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene og behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2019
  • Godkjenne regnskap 2019
  • Vedta budsjett for 2020
  • Innkommende saker
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 

Innkommende saker som skal opp til behandling på årsmøte sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com
Frist for innsendelse av saker er: 09. mars 2020