SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2020

17.12.19 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder Årsmøte 2020 på Scandic Stavanger City hotel den 15. og 16. april..

 

 
Sett av datoene i kalenderen din!

Til årsmøte stiller klubbstyret og alle tillitsvalgte.
Er du offshore disse dagene er det viktig at du informerer personalkoordinator - driftsleder så tidlig som mulig i forhold til fri (ref.: Hovedavtalens pkt. 4.9).


Reise og oppholdsutgifter føres på reiseregning i IFS iht. bedriftens reisepolicy, merkes SAFE i Odfjell Årsmøte 2020. Timeliste for de to dagene føres også i IFS.


Det vil bli sendt ut en egen e-mail med påmeldingsskjema til alle tillitsvalgte. 
Sakspapirene blir sendt ut per e-mail til alle påmeldte i forkant av årsmøte.


Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene og behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2019
  • Godkjenne regnskap 2019
  • Vedta budsjett for 2020
  • Innkommende saker
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 

Innkommende saker som skal opp til behandling på årsmøte sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com
Frist for innsendelse av saker er: 09. mars 2020